logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Clefyd Johne

Haint cronig yw clefyd Johne a achosir gan Mycobacterium avium isrywogaeth paratuberculosis. Clefyd nychu ydyw, lle y mae gwartheg yn dangos archwaeth da ond yn dioddef o ddolur rhydd parhaol ac yn colli pwysau, sy'n arwain at farwolaeth yn y pen draw. Mae'r cyfrwng heintus yn cael ei ollwng yn yr ysgarthion, ond gellir hefyd gael ei basio yn y colostrwm. Lloi ifainc gan mwyaf sy'n tueddu i gael yr haint; fodd bynnag nid yw'r arwyddion clinigol yn dod yn amlwg ond wrth i'r anifail aeddfedu, fel arfer ar ôl 3-6 oed. Dros amser, gall y clefyd ddod yn fwyfwy sefydledig mewn buches neu frîd.

Mae ffeithlen newydd ar gael gan y Ganolfan sy'n esbonio beth y gall ffermwyr ei wneud yn ei gylch.

Llawrlwytho ffeithlen

Stori gynt: Glastir: dyddiad terfyn wed'i ohirio ac opsiwn newydd
Stori nesaf: Defnyddwyr yn ‘hollol anymwybodol o les anifeiliaid’

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.