DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Arweinwyr organig i drafod y dyfodol

Ym mis Hydref, bydd ffigurau allweddol o fyd manwerthu, prosesu, cynhyrchu a marchnata'n trafod cynnydd y sector organig gan ystyried ffyrdd o sicrhau y bydd bwyd a ffermio organig yn tyfu'n barhaus. Mae Ffermwyr a Thyfwyr Organig yn cydweithio â Chynadleddau Organig Cyf i annog trafodaeth a rhannu gwybodaeth. Cynhelir Selling Organic: The Next Chapter yng Ngwesty Barceló Oxford, Rhydychen, 14 Hydref; mae ganddi noddwyr sylweddol, gan gynnwys Tesco, Robert Wiseman Dairies, Doves Farm a This Is Organics. Ceir gwybodaeth lawn am y gynhadledd, ynghyd â manylion archebu, ar
[link:http://www.sellingorganic.co.uk/::
www.sellingorganic.co.uk]. darllen mwy   

Stori gynt: Mis y gwyliau bwyd
Stori nesaf: Strategaeth bwyd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.