DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Strategaeth bwyd

Strategaeth Bwyd
Mae'r Strategaeth Bwyd a Diod hir-ddisgwyledig Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010-2020 wedi ei lansio. Mae LlCC yn awyddus i gael adborth gan unigolion, felly, ewch i www.cymru.gov.uk/bwyd ac ymatebwch yn uniongyrchol. Pe carech gyfrannu at ymateb Canolfan Organig Cymru, cysylltwch â . Y dyddiad cau yw 29 Medi 2010.

Stori gynt: Arweinwyr organig i drafod y dyfodol
Stori nesaf: Cefnogaeth i'r sector organig o 2011 ymlaen

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.