DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cefnogaeth i'r sector organig o 2011 ymlaen

Mae Canolfan Organig Cymru mewn trafodaethau gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru parthed ffurf a siâp y cymorth a fydd yn cael ei gynnig i'r sector oddi ar 2011. Bydd hyn, ynghyd â materion eraill, yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf y Grŵp Strategaeth Organig ar 30 Medi.

Cysylltwch â , cadeirydd y grŵp, i gael rhagor o wybodaeth.

Stori gynt: Strategaeth bwyd
Stori nesaf: Cyngres IFOAM

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.