logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cadw cofnodion am hylendid porthiant anifeiliaid

Y mae taflen wybodaeth ddiwygiedig yn dwyn y teitl 'Animal feed record-keeping requirements: for farmers who produce, use, grow or sell animal feed' yn awr ar gael gan yr Asiantaeth Safonnau Bwyd. Bydd y daflen hon yn helpu ffermwyr i gydymffurfio â gofynion cadw cofnodion Atodiad I o Reoliad Hylendid Porthiant Anifeiliaid y Comisiwn Ewropeaidd (183/2008). Y mae ar gael yn fan hyn.

Stori gynt: Cyngres IFOAM
Stori nesaf: Y Tractor Coch

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.