logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Argymhellion gwrtaith

Mae The Fertiliser Manual (RB209) wedi disodli seithfed argraffiad o'r Fertiliser Recommendations (2000). Mae'n cynnwys argymhellion parthed sut i ddefnyddio calch a maetholynnau pwysig (N, P, K, S, Mg, Na) ar y rhan fwyaf o gnydau a dyfir mewn caeau, gan gynnwys cnydau âr, tir glas, llysiau a ffrwythau. Ar ben hynny, y mae'n darparu manylion am gynnwys a lefelau maeth ystod eang o wrteithiau organig, ac yn darparu peth wmbredd o wybodaeth gefndir ar reolaeth maetholynnau.

Pwrpas y Llawlyfr yw helpu ffermwyr a'u cynghorwyr gyda rheolaeth maetholynnau fel y gallant gynhyrchu mwy o fwyd am bris is, a hynny mewn modd a fydd yn gwella ansawdd ein dŵr, pridd a'n hawyr ac sy'n gwarchod yr adnoddau naturiol hynny sydd mor sylfaenol i gynhyrchiad bwyd yn y dyfodol. Y mae'n helpu ffermwyr a'u cynghorwyr i benderfynu pa lefel o wrtaith sydd orau i'w ddefnyddio ar y prif fathau o gnydau ar gyfer eu sefyllfa arbennig hwy.

Manylion llawn.

Stori gynt: Y Tractor Coch
Stori nesaf: Mae mefus organig yn fwy iach

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.