logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynghorwr tir glas newydd

Mae'n dda gan y Ganolfan Datblygu Tir Glas yn IBERS groesawu Sue Buckingham i'r tîm. Wedi ei lleoli ger y gororau, bydd Sue yn gweithio ar draws pob sector gan gyfrannu at waith y Ganolfan yn Lloegr a Chymru. Mae ganddi brofiad ffermio ymarferol ynghyd â chefndir academaidd ac ymgynghorol rhagorol, ac y mae gannddi ddiddordeb arbennig mewn materion ffermio llaeth ac amaeth-amgylcheddol.

Daw Sue o gefndir amaethyddol a bu, ar un adeg, yn gynghorwr ADAS a arbenigai mewn ffermio llaeth, rheolaeth busnes a chynghori ar faterion tir glas. Datblygodd ddiddordeb mewn cynlluniau amaeth-amgylcheddol er mwyn helpu ffermydd i wneud y gorau o'u potensial o safbwynt cynhyrchu a'r amgylchedd, a hynny yn ystod ei gwaith polisi gyda llywodraeth Cynulliad Cymru ac, yn ddiweddarach, gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed.

Dyma ddywed Heather McCalman, rheolwraig y Ganolfan Datblygu Tir Glas, amdani: “Mae Sue yn gweddu i'r swydd i'r dim. Mae'n awyddus i gymell fferiwyr i wneud y gorau o'r gwaith ymchwil diweddaraf a wneir yn IBER, ac i helpu i ddatrys rhai o'r heriau sy'n wynebu ffermwyr heddiw”.

Stori gynt: Tyfu cynnyrch organig mewn tŷ gwydr
Stori nesaf: Glastir - diweddariad mis Medi 2010

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.