logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynhadledd Cynhyrchwyr Organig Cymru 2010

Bydd cynhadledd eleni, a gynhelir ar 21 Hydref ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, yn ystyried materion sy'n ymwneud â chynhyrchu a chadwraeth. Bydd testunau gweithdai yn cynnwys marchnata cig oen, garddwriaeth ar raddfa'r cae, pwnc lloi godro, ynghyd â Glastir, cyfrifo carbon, a rheolaeth pridd. Llawrlwythwych raglen

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch fynychu, neu gael lle i'ch stondin, cysylltwch â Carolyn Wacher: .

Stori gynt: Glastir - diweddariad mis Medi 2010
Stori nesaf: Gweithdy i gynorthwyo busnesau garddwriaethol mewn cyfnod o galedi.

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.