DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gweithdy i gynorthwyo busnesau garddwriaethol mewn cyfnod o galedi.

Mae Canolfan Organig Cymru yn trefnu gweithdy i fusnesau garddwriaethol, organig yng Nghymru i geisio penderfynu ar y ffordd ymlaen i'r sector. Mae ein gwaith diweddar wedi amlygu'r amodau anodd y mae busnesau ym mhob rhan o'r gadwyn gyflenwi yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Mae'r rhan fwyaf wedi cydnabod yr angen am newid sylweddol i barhau i fod yn hyfyw, er enghraifft dod o hyd i farchnadoedd newydd, chwilio am gyfleoedd prosesu, newid systemau cynhyrchu neu ddatrys problemau logistaidd.

Meddai Tony Little o Ganolfan Organig Cymru 'Mae'n hanfodol bod pob rhan o'r gadwyn gyflenwi yn cydweithio i oroesi cyfnod sy'n galed i bawb, ac mae'r gweithdy hwn yn gam mawr i'r cyfeiriad hwnnw. Ond, er mwyn i hyn lwyddo, mae angen i bob un o'r prif fusnesau chwarae eu rhan, felly rwy'n annog pobl i wneud amser i ddod.'

Dyddiad ac Amser: 3 Rhagfyr 2010, 10:00 - 4:30
Lleoliad: Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT), Machynlleth
Mae'r digwyddiad am ddim ond rhaid bwcio ymlaen llaw.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Tony Little <mailto:jll@aber.ac.uk> 01970 621632

Stori gynt: Cynhadledd Cynhyrchwyr Organig Cymru 2010
Stori nesaf: Taith astudiaeth i'r Alban

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.