DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Taith astudiaeth i'r Alban

Gofynnodd ffermwyr organig Cymru i OCW drefnu taith astudiaeth i ymweld â ffermydd eidion a defaid organig blaengar yn yr Alban, sydd wedi bod yn gweithio gyda yr arbenigwr defaid o'r SAC, John Vipond. Mae'r ffermwyr yma wedi gallu cynyddu niferoedd y praidd drwy dewis defaid sydd yn hawdd I'w cadw ac wedi gwella ar y graddiau stocio wrth rheoli'r glaswellt yn well. Amserlen y daith yw: gadael Cymru ar Ddydd Mawrth y 12fed o Hydref a dychwelyd ar Ddydd Gwener y 15fed. Fe fydd John Vipond yn hwyluso'r ymweliadau gyda'r pedair fferm a bwriedir ymweld ag uned organig Prifysgol Newcastle ar y siwrnau adre.

Amcangyfrifir fydd y daith yn costio'r unigolyn o gwmpas £150, cost sydd wedi ei leihau gan gyfraniad oddi wrth y prosiect BOBL. Dim ond 15 lle sydd ar gael felly mae angen mynegiant o ddiddordeb ar unwaith er mwyn cadarnhau'r trefniadau erbyn Ddydd Gwener y 1af o Hydref. Cysylltwch â ar 01970 622100.

Stori gynt: Gweithdy i gynorthwyo busnesau garddwriaethol mewn cyfnod o galedi.
Stori nesaf: Cynhadledd cynhyrchwyr organig y DU

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.