logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Digwyddiad lloi godro - canslwyd

Canslwyd y digwyddiad hwn.

Mae'r Soil Association yn cynnal digwyddiad rhad ac am ddim ger Wrecsam er mwyn cynghori cynhyrchwyr llaeth ynghylch sut i ddatblygu cynllun i osgoi lladd lloi godro iach. Bydd y prif faterion a drafodir yn cynnwys cyfyngiadau twbercwlosis a'u goblygiadau, geneteg ac anaddasrwydd gwrywod ar gyfer cynhyrchu cig. Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau ac astudiaethau achos yn ogystal â thaith o amgylch fferm i gael gweld systemau rheolaeth lloi. Cysylltwch â'r Soil Association ar 0117 9142400 neu

Stori gynt: Fferm arddangos organig newydd
Stori nesaf: Seminarau Asesu Risg ar gyfer tyfwyr cnydau bwytadwy

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.