DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Seminarau Asesu Risg ar gyfer tyfwyr cnydau bwytadwy

Mae'r Llywodraeth a manwerthwyr yn mynd ati'n barhaus i geisio lleihau'r risg o halogi cynnyrch ffres yn microbaidd. Mae'r HDC a'r ASB wedi dod ynghyd i ariannu pecyn o waith i helpu tyfwyr i gyflawni hyn, gan gynnwys taflen ffeithiau diweddar. Datblygwyd hefyd offer asesu risg ar gyfer y we sy'n mynd i'r afael â defnydd dŵr, mewnbynnau tail/tail wedi'i gompostio a hylendid gweithwyr.

Mae naw o seminarau hanner-diwrnod yn cael eu cynnal ledled y Deyrnas Unedig a fydd yn rhoi gwybod i dyfwyr am yr arferion gorau wrth asesu risg a chynnal profion microbaidd ar gnydau. Byddant hefyd yn cynnig hyfforddiant ymarferol ar sut i ddefnyddio'r adnoddau ar-lein. Dyma'r dyddiadau a'r lleoliadau sydd yng Nghymru neu'n cyfagos:

27 Hydref, Coleg Peshore, Avonbank, Peshore, Worcestershire, WR10 3JP
28 Hydref, Coleg Sir Gâr, Campws Rhydaman, Heol y Dyffryn, Rhydaman, Cymru, SA18 3TA
5 Tachwedd, Harper Adams University College, Newport, Shropshire, TF10 8NB

Mae 20 o leoedd ar gael ym mhob un o'r gweithdai, a fydd yn dechrau am 10.30am ac yn gorffen am 1.30pm (Belfast 11-2.30). Mae'n rhad ac am ddim i fynychu a bydd y lleoedd yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i'r felin. Os hoffech fynychu ffôniwch 02476 478661 o fewn 5 diwrnod gwaith i'r digwyddiad.

Stori gynt: Digwyddiad lloi godro - canslwyd
Stori nesaf: Gwobr Mary Langman

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.