logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Bwyd ar Gymdeithas Fawr

Bydd Cynhadledd Genedlaethol flynyddol y Soil Association yn cael ei chynnal ar 9/10 Chwefror yn Neuadd y Dref, Manceinion. Bydd y gynhadledd yn trafod sut y gall bwyd a ffermio fod yn gyfrwng ar gyfer mynd i'r afael â rhai o'r prif heriau sy'n ein hwynebu, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, anghydraddoldebau iechyd, adeiladu cydlyniad cymdeithasol, ac ail-lunio'r economi. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â , y Cydlynydd Digwyddiadau, ar 0117 987 4586. darllen mwy   

Stori gynt: Mae pridd ffermydd organig yn iachach
Stori nesaf: Caws organig yn y Chwaraeon Olympaidd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.