logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Deall ôl troed carbon yn well

Mae Canolfan Organig Cymru wedi cyhoeddi taflen i helpu ffermwyr i leihau eu hôl troed carbon.
Mae'r daflen, a gynhyrchwyd fel rhan o brosiect Better Organic Business Links y Ganolfan, yn rhestru'r tablau amcangyfrif sydd ar gael i ffermwyr ac yn eu helpu i ddewis yr un sydd yn fwyaf addas ar eu cyfer.
Mae Canllaw amaethwyr i garboniaduron (i gyfrifo ôl troed carbon yn grynhodeb pedair tudalen sy'n hawdd i'w ddeall ac sy'n egluro sut y mae'r tablau amcangyfrif yn gweithio, at ba ddibenion y cânt eu defnyddio, a beth yw'r gwahaniaethau rhyngddynt. Y mae'n helpu ffermwyr i ddewis y tabl amcangyfrif cywir ar gyfer eu system neu sefyllfa drwy grynhoi eu nodweddion mewn modd cymharol syml.

Llawrlwythwch ganllaw
Llawrlwythwch yr adroddiad llawn

Stori gynt: Caws organig yn y Chwaraeon Olympaidd
Stori nesaf: Cynhadledd cynhyrchwyr organig Cymru 21 Hydref

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.