DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynhadledd cynhyrchwyr organig Cymru 21 Hydref

Daeth dros 135 o bobl i Gynhadledd y Cynhyrchwyr Organig ar 21 Hydref ar faes Sioe Frenhinol Cymru. Bu Patrick Holden yn trafod ei syniadau radical ynglŷn â thrawsnewid ein systemau bwyd a ffermio diwydiannol presennol i drefn amgen sy'n fwy cynaliadwy. Yna, bu Christine Watson o Goleg Amaethyddol yr Alban, yn trafod rheolaeth a chynhyrchiant pridd. Roedd testunau'r gweithdai a gynhelir drwy gydol y dydd yn cynnwys marchnata cig oen, iechyd a lles anifeiliaid, offer ar gyfer garddwriaeth ar raddfa fawr neu fychan, dyfodol lloi godro ac, wrth gwrs, Glastir. Mae adroddiad y gynhadledd ar ei ffordd.

Stori gynt: Deall ôl troed carbon yn well
Stori nesaf: BOBL yng Ngwledd Conwy

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.