DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

BOBL yng Ngwledd Conwy

Bydd gan y prosiect Better Organic Business Links stondin yng ngŵl Gwledd Conwy ar 23 a 24 Hydref.

Cafodd y rheini a ymwelodd â'r stondin gyfle i weld drostynt eu hunain beth y mae'r prosiect yn amcanu ei wneud dros y tair blynedd nesaf.

Dyma a ddywedodd Dafydd Owen, Rheolwr y Prosiect “Roedd cynhyrchwyr a phroseswyr yn gallu cael gwybodaeth am weithgareddau neu fentrau sy'n berthnasol i'w busnes, gan gynnwys copi o adroddiad newydd Ymchwil Beaufort ar agweddau cwsmeriaid at gynhyrchion organig. Yn ogystal, mae gennym nifer o fentrau sy'n berthnasol i ysgolion a grwpiau cymunedol. Mae'r rhain yn cynnwys ein cefnogaeth i brydau organig mewn ysgolion ynghyd â menter cyffrous newydd, sef Cymunedau Bwyd Cynaliadwy. Bydd y fenter olaf hon yn estyn rhaglen Food for Life y Soil Association i Gymru ac yn cynnwys cymorth ar gyfer mentrau bwyd lleol. ”

Ymysg y gweithgareddau yn y stondin roedd blasu moron a helfa drysor i blant.

Stori gynt: Cynhadledd cynhyrchwyr organig Cymru 21 Hydref
Stori nesaf: Bwydydd anifeiliaid wedi eu mewnforio

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.