logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ffermio gofal - cyfle newydd?

Mae adroddiad cynhadledd a drefnwyd gan y National Care Farming Initiative yn Harper Adams ym mis Medi 2010 bellach ar gael yn www.ncfi.org.uk.

Mae ffermydd gofal yn defnyddio gwaith fferm i helpu pobl gydag anghenion arbennig. Mae cleientiaid ffermio gofal yn cynnwys pobl ifanc ag awtistiaeth, oedolion â phroblemau iechyd meddwl, pobl sy'n gaeth i gyffuriau a throseddwyr ifanc. Mae sawl fferm gofal yng Nghymru yn barod, ac wrth i'r mudiad dyfu, bydd cyfleoedd i ffermydd eraill ymuno â nhw.

Mae cwrs undydd bellach ar gael sydd yn cyflwyno ffermio gofal i bobl sydd â diddordeb, sy'n rhan o CEVAS (Cynllun Achredu Ymweliadau Addysgol). Bydd FACE a'r Ganolfan yn ei drefnu yn gynnar yn 2011 os oes diddordeb. Cysylltwch â .

Stori gynt: Ffair Aeaf ar 29 a 30 Tachwedd
Stori nesaf: Cynhadledd cynhyrchwyr organig Cymru 2010

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.