DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynhadledd cynhyrchwyr organig Cymru 2010

Mynychodd rhagor na 135 o gynadleddwyr y gynhadledd hon ar 21 Hydref a drefnwyd gan Canolfan Organig Cymru ac a noddwyd gan Gyswllt Ffermio. Yr oedd y rhan fwyaf ohonynt yn gynhyrchwyr organig a chanddynt bryderon ynghylch dyfodol cynhyrchu organig, yn enwedig mewn perthynas â Glastir.

Mae adroddiadau a chyflwyniadau ar bynciau megis marchnata cig oen, peiriannau garddwriaethol, cynlluniau iechyd anifeiliaid a charboniaduron ar gael yn fan hyn.

Gweler hefyd adroddiad o anerchiad Patrick Holden yn y Farmers Guardian.

Stori gynt: Ffermio gofal - cyfle newydd?
Stori nesaf: Cwestiynau am Glastir?

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.