logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynyrchwyr Organic yn Cymryd ei lle yn Gwobrau Cymru y Gwir Flas 2010

Mae cynhyrchwyr organig i'w weld yn aml ymysg enillwyr Gwobrau Cymru y Gwir Flas 2010. O'r 80 o wobrau roedd cynnyrch bwyd organig yn ddilyr are eu cyfer, aeth 13 i gynhyrchwyr organig ac roedd wyth o'r rhain yn fedal aur. Mae'r enillwyr yma yn ychwanegol i'r rhai yn y categori organig.

Fe ddwedodd Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organic Cymru: "Mae'n bleser gweld fod gwaith caled ac ymrwymiad busnesau organig yn ennill clod ag i weld cynnyrch organig yn cyfrannu at enw da bwyd o Gymru. Mae safonau organig wedi seilio ar Reoliadau'r UE ac yn cael eu cydnabod mewn marchnadoedd Ewropeaidd a byd eang. Mae ennill gwobr yn gymorth i werthu mewn marchnadoedd cartref a tramor ac yn rhoi hwb i broffil oll fwydydd Cymreig.

Mae'n bosib prynu rhywfaint o'r cynnyrch dros y we a bydd llawer o'r cynhyrchwyr yn Ffair Aeaf ar ddiwedd mis Tachwedd. Mae hwn yn amser da o'r flwyddyn i atgoffa'n hun pa mor dda yw bwyd o Gymru, yn enwedig os ydy'n organig."

Stori gynt: Agor y cynllun troi at ffermio organig 15 Tachwedd - 3 Rhagfyr
Stori nesaf: Bara organig o Geredigion

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.