logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ffosfforws brig

Mae adroddiad newydd gan y Soil Association, 'A rock and a hard place: Peak phosphorus and the threat to our food security' yn amlygu dwys angen i ffermio fod yn llai dibynnol ar wrtaith ffosffad y graig - a hynny ar unwaith. Mae 158 miliwn tunnell o ffosffad craig yn cael ei fwyngloddio ar draws y byd bob blwyddyn. Ond dengys dadansoddiadau diweddar y byddwn yn cyrraedd ffosffad 'penllanw' mor gynnar â 2033. Ar ôl hynny, bydd cyflenwadau yn mynd yn fwyfwy prin ac yn fwy costus. Mae'r adroddiad yn awgrymu newidiadau yn ffordd yr ydym yn ffermio, bwyta, ac yn ymdrin â charthion dynol.

Datganiad i'r Wasg gan y Soil Association.

Stori gynt: Bara organig o Geredigion
Stori nesaf: Gweithdy garddwriaeth

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.