DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gweithdy garddwriaeth

Daeth tua 35 o gyfranogwyr i CAT ar gyfer y gweithdy hwn a oedd wedi'i drefnu gan Ganolfan Organig Cymru a Chynghrair Tyfwyr Cymru. Roedd y gweithdy yn cydnabod bod y rhain yn amseroedd heriol iawn i lawer o fusnesau, ac roedd yn chwilio am strategaeth i gael y sector arddwriaethol organig yng Nghymru yn ôl ar seiliau fwy cadarn.

Roedd yn ddiwrnod o drafodaeth fywiog a chadarnhaol, ac roedd busnesau ar draws y gadwyn gyflenwi wedi'u cynrychioli. Erbyn diwedd y dydd, roedd rhai blaenoriaethau clir wedi dod i'r amlwg, yn cynnwys: Datblygu rhwydwaith o ganolfannau bwyd lleol yng Nghymru; datblygu marchnadoedd newydd yn cynnwys arlwyo/lletygarwch, marchnadoedd prosesu a siopau manwerthu lleol; darparu gwybodaeth am gyfleusterau prosesu a'r gallu ar gyfer cynnyrch garddwriaethol organig yng Nghymru; hyfforddiant ar werthu a chyflwyno, HACCP; rheoli a graddio ar ôl cynaeafu; hyrwyddo gwell dealltwriaeth o gynhyrchu organig ymysg defnyddwyr; cysylltiadau agosach gyda chymunedau lleol, yn cynnwys ysgolion, grwpiau cymunedol, tyfwyr amatur a phrosiectau CSA.

Ar hyn o bryd, mae Canolfan Organig Cymru yn trefnu'r syniadau hyn i gynllun trefnus, a bydd yn dechrau chwilio am atebion, gan weithio mewn partneriaeth gyda busnesau, prosiect Garddwriaeth Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru a sefydliadau eraill.

Dywedodd Tony Little, o Ganolfan Organig Cymru ac un o drefnwyr y gweithdy, 'Roedd yn gyfarfod llwyddiannus iawn, a hoffwn ddiolch, nid yn unig i'r siaradwyr a fy nghyd-drefnwyr, ond hefyd y cyfranogwyr a oedd wedi brwydro trwy'r eira a'r rhew i gyrraedd a chyfranogi mor fywiog. Mae gennym rai blaenoriaethau clir i weithio arnynt, ond dw i'n gweld hwn fel y cam cyntaf mewn proses. Mae ffordd bell i fynd cyn y daw'r rhain yn realiti, ond os gall pawb fod y tu ôl i'r cynllun, mae hynny'n ddechrau da.'

Am fwy o wybodaeth ac i gyfranogi, cysylltwch â .

Stori gynt: Ffosfforws brig
Stori nesaf: Cynhadledd cynhyrchwyr organig y DU

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.