logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Diweddariad Glastir, Rhagfyr 2010

Yn dilyn ymateb isel i Glastir, bydd proses adolygu yn cychwyn cyn bo hir. Mewn cyfarfod diweddar gyda'r Gweinidog, dywedodd Elin Jones y byddai'r sector organig yn cael ei gynrychioli ar y grwp. Yn ôl arolwg blynyddol cynhyrchwyr gan Ganolfan Organig Cymru, roedd 26% o ffermwyr organig yn bwriadau ymgeisio i'r Elfen Cymru Gyfan. Yn ôl trafodaethau gan y Ganolfan â ffermwyr organig, y peth pwysicaf oedd y diffyg taliadau cadw a chynnal organig yn yr Elfen Cymru Gyfan. Ymhlith y sawl ag ymgeisiodd, bydd llawer yn anelu at yr Elfen wedi'i Thargedu a fydd yn cynnig lefelau uwch o gefnogaeth ar gyfer ffermwyr mewn lleoliadau wedi'i blaenoriaethu.

Nid yw'r Ganolfan wedi derbyn gwybodaeth am y niferoedd a ymgeisiodd yn ystod y ffenest diwethaf ar gyfer y Cynllun Trosi Ffermio Organig.

Stori gynt: Cynhadledd cynhyrchwyr organig y DU
Stori nesaf: Adroddiad y Gweithdy Garddwriaethol

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.