logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Strategaeth bwyd a diod newydd

Mae Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, a Dr Haydn E. Edwards, cadeirydd y Bartneriaeth Cynghori ar Fwyd a Diod Llywodraeth Cynulliad Cymru, wedi gosod her ddeng mlynedd i ddiwydiant bwyd a diod Cymru wrth lansio'r strategaeth fwyd Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru 2010-2020 fis diwethaf.

Mae'r Strategaeth yn cymryd dull gweithredu eang tuag at y system fwyd, gan gysylltu â materion trawsbynciol fel y newid yn yr hinsawdd, iechyd a chynaliadwyedd. Dywedodd Elin Jones:

"Mae'r strategaeth yn adlewyrchu newid sylweddol uchelgeisiol drwy roi mwy o gydnabyddiaeth i'r system fwyd ehangach. Mae'n gosod cyfeiriad radical ar gyfer diwydiant a'r Llywodraeth, ac yn wynebu'r her o sicrhau bod pobl yn gallu cael y bwyd fforddiadwy ac iach sydd ei angen arnynt, gan sicrhau ar yr un pryd nad yw hynny'n cael effaith niweidiol ar yr amgylchedd naturiol."

Mae argymhellion y Strategaeth yn cwmpasu iechyd cyhoeddus, newid yn yr hinsawd, adfywio, allgau cymdeithasol, tlodi ac addysg.

Llawrlwythwch y Strategaeth fan hyn

Stori gynt: Cyrsiau ‘Permaculture’
Stori nesaf: Newydd-ddyfodiaid: dyddiad cau wedi'i estyn

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.