DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Bygythiad i brydau ysgol

Gall toriadau yn y sector cyhoeddus olygu diwedd prydau ysgol iach yn y DU. Mewn erthygl yn y Western Mail, dywed yr Athro Kevin Morgan o Brifysgol Caerdydd fod bwyd ysgol yn brawf o ymrwymiad cymdeithas i gyfiawnder cymdeithasol, iechyd cyhoeddus a datblygiad cynaliadwy. Yn y blynyddoedd diweddar, y mae cryn bwys wedi ei roi ar wella safonau maeth ac ar gaffael cynaliadwy - a hynny dan arweiniad cynlluniau'r llywodraeth megis Blas am Oes yng Nghymru, a phrosiectau megis y bartneriaeth English Food for Life. Mae'r datblygiadau hyn yn awr dan fygythiad oherwydd toriadau mewn gwariant cyhoeddus, a gallai hynny dorri'r gwasanaeth prydau ysgol yn ôl i'w isafswm statudol - sef darparwr prydau ysgol rhad ac am ddim i deuluoedd ar incymau isel.

Fel rhan o brosiect BOBL, bydd Canolfan Organig Cymru a'r Soil Association yn rhedeg prosiect Cymunedau Bwyd Cynaliadwy newydd yng Nghrymu dros y ddwy flynedd nesaf. Bydd y prosiect yn cynnwys gwaith ar brydau ysgol ac fe fydd yn cael ei seilio ar y model Bwyd am Oes a ddatblygwyd eisoes yn Lloegr.

Erthygl yn y Western Mail

Return of the turkey twizzler - adroddiad y Soil Association

Stori gynt: Newydd-ddyfodiaid: dyddiad cau wedi'i estyn
Stori nesaf: Ymgyrch newydd yn lansio i dynnu sylw at fuddion nwyddau organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.