DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

A oes diddordeb gennych mewn derbyn arolwg adar yn rhad ac am ddim?

Ar ddechrau 2010, mi ddychwelodd Y Gynghrair Gwirfoddolwyr a Ffermwyr (V&FA), prosiect amaeth y RSPB, i Gymru. Mae'r prosiect poblogaidd hwn yn cynnig arolwg adar i ffermwyr a pherchnogion tir yn gyffredinol - dylid nodi fod yr arolwg yn rhad ac am ddim ac nid yw'n ymrwymo'r sawl sy'n cymryd rhan i unrhywbeth. Gwirfoddolwyr lleol sydd yn cynnal yr arolygon - sef pedwar ymweliad, yn gynnar yn y bore yn ystod y tymor nythu, rhwng misoedd Ebrill a Gorffennaf. Ar ôl casglu a dadansoddi'r canlyniadau byddwch yn cael adroddiad a map wedi ei lamineiddio sy'n dangos ble canfuwyd yr adar sydd o bryder cadwraethol ar eich tir. Mae'r mapiau hyn yn cael eu harddangos yn aml ar lwybrau cyhoeddus, siopau fferm, carafanau a meysydd gwersylla, ac ystafelloedd dosbarth fferm. Am fwy o wybodaeth am y prosiect edrychwch ar ein gwefan, e-bostiwch , neu ffoniwch 01248 672850.

Stori gynt: Naws Cymreig ar ymgyrch newydd dros nwyddau organig
Stori nesaf: Hyfforddiant ar gyfer ymweliadau gan ysgolion a ffermio gofal

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.