logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Hyfforddiant ar gyfer ymweliadau gan ysgolion a ffermio gofal

A ydych yn ffermwr sydd am gael ysgolion i ddod i weld eich fferm? Neu a ydych yn gweithio i gwmni sy'n trefnu ymweliadau cefn gwlad ar gyfer ysgolion? Mae cwrs CEVAS (The Countryside Educational Visits Accreditation Scheme) yn ymdrin ag iechyd a diogelwch, cysylltiadau â chwricwlwm yr ysgol, a sut i gyfathrebu gyda phobl ifanc, gan arwain at gymhwyster cydnabyddedig. Mae dros 1000 o bobl yn Lloegr a 60 yng Nghymru eisoes wedi eu hachredu. Gyda chefnogaeth gynyddol o du'r Cynulliad o blaid yr 'ystafell ddosbarthu y tu allan' ac addysg bwyd, dyma gyfle gwerthfawr i feithrin sgiliau cyfathrebu â'r cyhoedd.

Mae FACE Cymru yn trefnu cwrs CEVAS ar brosiect 'Down to Earth', Penrhyn Gwyr, ar 10 a 17 Mawrth 2010. Y gost yw £95 + TAW, ond os ydych yn ffermwr, efallai eich bod yn gymwys i gael cymorth ariannol (80%) gan Farming Connect ffoniwch 08456 000813 i gofrestru ac i wneud cais am gymorth cyn cadw lle. Mae'n bosibl hefyd fod cymorth ariannol ar gael i ddysgwyr ar incwm isel o Gronfa Wrth Gefn Coleg Cymunedol YMCA Cymru.

Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond darperir deunydd y cwrs yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac y mae croeso i chi gwblhau eich portffolio yn Gymraeg gyda chymorth tiwtor dwyieithog.

Ar ôl y cwrs hwn, bydd trydydd diwrnod ar gael ar 6 Ebrill yn Fferm yr Ymddiriedolaeth Amelia, y Barri, sef Cyflwyniad i Ffermio Gofal.

Am fwy o fanylion ewch i't tudalen digwyddiadau neu e-bost .

Stori gynt: A oes diddordeb gennych mewn derbyn arolwg adar yn rhad ac am ddim?
Stori nesaf: Cefnogaeth ar gyfer datblygiad cyanliadwy busnesau organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.