DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cefnogaeth ar gyfer datblygiad cyanliadwy busnesau organig

M ae prosiect BOBL yn gwario £100,000 ar gymorth i fusnesau organig yng Nghymru sydd am fonitro'r defnydd maent yn gwneud o ddeunydd crai a'i heffaith ar yr amgylchedd. Bwriad y gwaith yw gwneud gwell defnydd o fewnbwniai a gwella'i gallu i wrthsefyll cynnydd mewn prisiau deunyddiau crau fel tanwydd. Mae gwahoddiad i dendro am y gwaith wedi cael ei gyhoeddi i wefan Sell2Wales ac mae'n rhaid ymateb erbyn Dydd Gwener 18 Chwefror.

Fe ddywedodd Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru: “Mae busnesau sy'n deall ei heffaith ar yr amgylch yn medru cynllunio'u gweithgareddau er mwyn defnyddio llai o adnoddau, neu eu defnyddio'n fwy effeithlon. Bydd hwn yn gwella'u cynaliadwyedd ac yn gymorth iddynt ymdopi gyda'r cynnydd mewn pris sy'n arfer dilyn prinder.”

Stori gynt: Hyfforddiant ar gyfer ymweliadau gan ysgolion a ffermio gofal
Stori nesaf: Manteision llaeth organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.