DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Digwyddiadau fferm agored ac ymweliadau gan ysgolion

Mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Bwyd a Thir Canolbarth Cymru, y mae'r Soil Association yn cyflwyno prosiect dan nawdd y GCBO er mwyn galluogi ysgolion i ymweld â ffermydd organig a chynnal marchnad ffermwyr o fewn yr ysgol ei hun. Mae arian ar gael ar gyfer ymweliadau ysgol, ynghyd ag arian cludiant ar gyfer ysgolion dan anfantais. Ceir nawdd hefyd ar gyfer cynnal dyddiau agored ar ffermydd. Os ydych am gymryd rhan mewn cynnal ymweliadau ysgol, dyddiau agored neu werthu cynnyrch mewn marchnad ffermwyr a gynhelir mewn ysgolion, cysylltwch â neu 0117 914 2422.

Stori gynt: Manteision llaeth organig
Stori nesaf: Dyfodol amaethyddiaeth fyd-eang

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.