logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Dyfodol amaethyddiaeth fyd-eang

Mae adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Ionawr gan Sefydliad 'Worldwatch' yn yr UD yn cefnogi dulliau ffermio agroecolegol o safbwynt datblygu diogelwch bwyd byd-eang. Mae'n galw am newidiadau yn y modd y cynhyrchir ac y dosbarthir bwyd, gyda llai o gynhyrchu cig, llai o ddibyniaeth ar betrocemegion, a mwy o gynhyrchu bwyd yn lleol. Farmers Guardian

I gael rhagor o wybodaeth am State of the World 2011: Innovations that Nourish the Planet, gwelerwww.worldwatch.org/sow11

Yn y cyfamser, y mae adroddiad llywodraeth y DU ar ddyfodol bwyd a ffermio, a gynhyrchwyd gan brosiect 'Foresight', yn rhagweld y bydd prisiau bwyd yn codi ac yn galw am 'ddwysáu cynaliadwy', gyda rhan ar gyfer bwyd GM a chlonio anifeiliaid. Gweler The Future of Food and Farming.

Mae un o brif awduron yr adroddiad, sef Jules Pretty, wedi galw ar ffermwyr organig a chonfensiynol i weithio gyda'i gilydd: gweler Organic vs. conventional row must stop, Farmers Guardian.

Stori gynt: Digwyddiadau fferm agored ac ymweliadau gan ysgolion
Stori nesaf: Ymddiriedolaeth Organig Dean

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.