logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ffermwyr, cadwch lygaid ar eich post

Unrhyw ddiwrnod yn awr, fe fyddwch yn derbyn llythyrau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru parthed y 'taliad sefydlu' ar gyfer eich Cynllun Ffermio Organig. Er mwyn hawlio'r arian hwn, fe fydd yn rhaid i chi weithredu, a gwneud hynny cyn gynted â phosibl er mwyn derbyn yr arian yn y flwyddyn ariannol hon. Bydd ffurflenni hawlio yn cael eu hanfon atoch yr wythnos nesaf, ond darllenwch y llythyr yn ofalus i chi gael gweld beth sy'n rhaid ichi ei wneud.

Taliadau'r Cynllun Troi at Ffermio Organig (OFCS): Os nad ydych wedi cael eich taliadau ardal eto, dylech wneud yn siŵr fod LlCC wedi derbyn eich Tystysgrifau cyfredol - hebddynt, ni allant ganiatáu eich taliadau.

Stori gynt: Ymddiriedolaeth Organig Dean
Stori nesaf: Ffermwr organig yn ymuno phrosiect bwyd cynaliadwy

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.