logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Coetir – Beth ydych yn ei wneud gyda’ch un chi?

Mae Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm angen eich help i ddeall sut mae cynhyrchwyr y DU yn defnyddio'r coetir ar eu tir. Fel rhan o'u Rhaglen Amaethgoedwigaeth, maent yn cynnal arolwg a fydd yn caniatáu iddynt weld pa un ai oes potensial i gynhyrchwyr elwa ymhellach o'r elfennau coediog ar eu tir, a hynny o'r safbwynt ariannol ac ecolegol. Dilynwch y ddolen isod i gael rhagor o wybodaeth am y prosiect ac i gwblhau'r arolwg ar-lein. darllen mwy   

Stori gynt: Pwysig: ceisiadau ar gyfer taliadau organig
Stori nesaf: Glastir

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.