DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Glastir

Mae'r sylw a roddir yn y wasg i faterion organig mewn perthynas â Glastir wedi amlygu'r angen i ffermwyr organig gysylltu â'u hundebau a rhoi gwybod iddynt eu bod eisiau i'w safbwyntiau gael eu cyfleu yng nghyfarfodydd Grŵp Adolygu Glastir. Cynhelir cyfarfod olaf y grŵp adolygu ar ddydd Iau, 3 Mawrth, a disgwylir yn eiddgar am eu hargymhellion. Cadwch lygaid ar ein tudalen ar y we i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Stori gynt: Coetir – Beth ydych yn ei wneud gyda’ch un chi?
Stori nesaf: Ffermio organig a charbon

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.