logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Ffermio organig a charbon

Mae Canolfan Organig Cymru wedi cyhoeddi adroddiad o'r dystiolaeth gyfredol parthed effeithiau ffermio organig ar atafaeliad carbon yn y pridd. Er bod systemau cnydio organig yn meddu ar allu sylweddol i gynyddu carbon yn y pridd, mae'r swm y gellir ei atafaelu yn dal yn ansicr oherwydd gwahaniaethau mewn dulliau asesu a systemau ffermio/defnyddio tir. Mae'r ddibyniaeth ar godlysiau ac ar sefydlogiad nitrogen biolegol yn hytrach na diwydiannol yn golygu y bydd ffermio organig yn cael effaith gadarnhaol ar newid yn yr hinsawdd drwy ddefnyddio llai o ynni ffosil a, thrwy hynny, gynhyrchu llai o allyriannau carbon deuocsid ac asid nitrus.
[link:http://www.organiccentrewales.org.uk/uploads/soilcarbonsequestration2011.pdf:llawrlwythwch yr adroddiad]

Stori gynt: Glastir
Stori nesaf: Astudiaethau bioamrywiaeth yn cadarnhau manteision organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.