DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Astudiaethau bioamrywiaeth yn cadarnhau manteision organig

Mae Canolfan Organig Cymru wedi cyhoeddi adolygiad o'r llenyddiaeth wyddonol ar effeithiau bioamrywiaeth ffermio organig. Mae'r astudiaethau cyhoeddedig yn cadarnhau ystod eang a niferus o effeithiau cadarnhaol (62 allan o 82 o astudiaethau) gyda nemor ddim effeithiau negyddol (6 allan o 82 o'r astudiaethau). Mae'r adroddiad yn amlinellu rhai rhesymau sydd, yn gyffredinol, wedi eu derbyn dros effeithiau ffermio organig, ac yn trafod rhai o'r materion methodolegol sy'n gysylltiedig â'r gwaith ymchwil. Yn ogystal, y mae'r adroddiad yn darparu crynodebau o'r papurau ymchwil.
Llawrlwythwch yr adroddiad

Stori gynt: Ffermio organig a charbon
Stori nesaf: Tyfu ffrwythau yng Nghymru

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.