logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Tyfu ffrwythau yng Nghymru

Mae Dyfi Valley Seed Savers wedi cyhoeddi canlyniadau arolwg o berllannau Powys, a gynhaliwyd o ganlyniad i'r galw am wybodaeth am dyfu ffrwythau yng Nghymru. Yn 2009 a 2010 cynaliasant arolwg o 22 o berllannau gan gasglu gwybodaeth am brofiadau tyfwyr ffrwythau o bob cwr o'r wlad. Mae'r adroddiad yn rhoi cyngor am sut i blannu perllan, yn awgrymu pa fath o afalau, gellyg ac eirin y dylid eu tyfu, yn cynnwys astudiaethau achos a gwybodaeth am grantiau, yn ogystal â darparu canllawiau ar sut i ennill incwm drwy dyfu ffrwythau ynghyd a rhestr o adnoddau.

[link:http://www.dyfivalleyseedsavers.org.uk::www.dyfivalleyseedsavers.org.uk}

Stori gynt: Astudiaethau bioamrywiaeth yn cadarnhau manteision organig
Stori nesaf: Canlyniadau'r arolwg cynhyrchwyr 2010

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.