DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gweithdai twristiaeth a bwyd organig

15 Mawrth, Plas Glansevern, Y Drenewydd
22 Mawrth, Treberfedd, Dihewyd
Bydd y gweithdai hyn yn rhoi trosolwg eang i chi ar y materion sy'n ymwneud â thwristiaeth gynaliadwy a chynghorion ymarferol ynglŷn â sut y gallwch wyrddio'ch busnes eich hun. Bydd y diwrnod yn eich helpu i ddeall sut i ddarparu ar gyfer alergeddau ac anoddefiadau bwyd a sut y gall defnyddio bwyd organig fod o help i'ch busnes. Cynhelir y gweithdai gan Daphne Lambert o Greencuisine, arbenigwraig ar goginio ar gyfer anioddefiadau bwyd ac alergeddau ynghyd ag ADAS a fu'n ymchwilio i'r materion hyn ar ran y prosiect BOBL.

Gweler y tudalen Digwyddiadau

Stori gynt: Bwyd organig yn Aberystwyth
Stori nesaf: Adroddiad cynhadledd cynhyrchwyr Elm Farm

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.