logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynnig cyfranddaliadau cymunedol: Fferm Goedwig Llwyn Ffranc

Ar 1 Mawrth 2011, cyflwynodd Llwyn Ffranc Cyf gynnig cyfranddaliadau cymunedol i brynu rhan o Fferm Llwyn Ffranc ar lethrau'r Skirrid, sef mynydd sanctaidd ger tref Y Fenni. Mae Llwyn Ffranc Cyf yn gymdeithas lles cymunedol, ac y mae'n gwahodd aelodau o'r cyhoedd i brynu £50 o gyfranddaliadau i ddatblygu fferm lle gall pobl feithrin cyswllt agos â'r tir, bwyd a'r goedwig. Y nod canolog yw creu model dichonadwy o ffermio a berchnogir gan y gymuned ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Mae 63 erw o dir dan sylw - 50 erw ohono yn goedwig ac 13 erw yn berllan, glaswelltir a choedwig gymysg. darllen mwy   

Stori gynt: Adroddiad cynhadledd cynhyrchwyr Elm Farm
Stori nesaf: Gwerthu llysiau organig yn yr ysgol

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.