DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Adroddiad newydd yr UE ar ffermio organig a her cynaliadwyaeth

Mae grŵp IFOAM yr UE newydd gyhoeddi "Organic Farming: The system approach to meet the sustainability challenge". Mae'r goflen hon yn dwyn ynghyd erthyglau gan wahanol ymchwilwyr, ac yn dadansoddi'r canlyniadau gwyddonol sydd ar gael ac yn mynd ati i edrych ar ffermio organig o wahanol onglau. Mae'n cwmpasu newid yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth, ansawdd pridd a dŵr, a defnyddio maetholion ac ynni yn effeithlon mewn ffermio organig, ac yn dadlau bod cefnogaeth i ffermio organig o du polisi yn fesur effeithiol a chost-effeithlon o gwrdd â nifer o dargedau cynaliadwyaeth. darllen mwy   

Stori gynt: Gwobrau'r Gwir Flas 2011/12
Stori nesaf: Wythnos Gynaliadwyedd Cymru 14- 21 Mai 2011

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.