logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Taliadau cynnal organig a Glastir

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi adolygiad annibynnol o Elfen Cymru Gyfan Glastir. Un o'r argymhellion oedd ailgyflwyno'r taliadau cynnal organig ar gorn y gostyngiad o 50% yn y trothwy pwyntiau ar gyfer cynhyrchwyr organig. Mae'r Gweinidog wedi derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor, ond y mae'r manylion eto i'w trafod.

Dywedodd Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru, 'Roedd tynnu'r taliadau cynnal yn ôl wedi peri cryn bryder i'r sector organig cyfan yng Nghymru, felly, y mae hyn yn newyddion da. Mae'n cydnabod bod ffermio organig o fudd i'r amgylchedd a'i fod yn gwneud cyfraniad gwirioneddol i amcanion Glastir. Rydym yn cydnabod y bydd rhai ffermwyr organig yn ei chael yn anodd i gyrraedd y trothwy pwyntiau llawn, ond y mae ein gwaith yn y flwyddyn a aeth heibio yn awgrymu y bydd eu niferoedd yn fychan ac mai dyma yw'r canlyniad cywir i'r sector yn gyffredinol.'

“Carwn gydnabod gwaith y rheini a gyfrannodd at y newid hwn, yn enwedig y ffermwyr organig ar y panel adolygu, sef Keri Davies ac Aled Rees”.

Stori gynt: Y diweddaraf am brosiect BOBL
Stori nesaf: Y clafr

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.