DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Y clafr

Mae fferm organig ger Machynlleth yn cymryd rhan mewn rhaglen arloesol i ddileu'r clafr yn eu hardal, a hynny drwy weithio gyda dros 30 o ffermwyr defaid sy'n byw yn y gymdogaeth. Dywed y ddau frawd, Dafydd a John Jones o Faesterran, mai un broblem yw'r cyfle a ddaw i ran gwiddon y clafr rhwng yr hydref pryd defnyddir dipiau OP gan rai ffermwyr, a thymor y gwanwyn pryd defnyddir triniaethau chwistrelladwy cyn y tymor ŵyna gan ffermwyr eraill. Ym mis Ionawr, gwelir sganio fel cyfrwng posibl ar gyfer trosgwlyddo gwiddon y clafr o braidd i braidd. Gan gadw hyn mewn cof, y bwriad yw defnyddio triniaethau ataliol ar draws yr ardal dan sylw o fis Ionawr i fis Medi, a hynny naill ai drwy ddefnyddio dip OP, neu gyffur chwistrelladwy trwyddedig sy'n seiliedig ar mocsidectin ac sy'n effeithiol am 60 niwrnod.

Cynhelir Sioe Ddefaid Cenedlaethol ym Maesterran ar 18 Mai, ac fe fydd gan Ganolfan Organig Cymru stondin yno. darllen mwy   

Stori gynt: Taliadau cynnal organig a Glastir
Stori nesaf: Daniel Downes yn ymuno ‚ír Ganolfan Datblygu Tir Glas

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.