DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Daniel Downes yn ymuno r Ganolfan Datblygu Tir Glas

Mae'r Ganolfan Datblygu Tir Glas yn IBERS yn croesawu Daniel Downes i'r tîm. Wedi ei leoli yng Ngogerddan, y mae Daniel wedi cyfuno gwaith ar y fferm wartheg a defaid organig deuluol ger Tregaron gyda gyrfa broffesiynol mewn amaethyddiaeth; bu'n gweithio gyda chwmni Welsh Farm Suppliers yn Aberystwyth, NFU Cymru ac, yn fwy diweddar, fel Rheolwr Perthynasau Amaethyddol ar gyfer Banc Masnachol Barclays. Bydd diddordeb Daniel mewn rheolaeth busnes fferm yn hanfodol bwysig i'w waith lle bydd yn helpu ffermwyr i wneud y gorau o waith ymchwil diweddaraf IBERS.

Dywedodd Daniel "gyda chostau gwrtaith, tanwydd a phorthiant anifeiliaid yn parhau i godi, rydw i'n edrych ymlaen at weithio gyda ffermwyr yng Nghymru er mwyn eu helpu i fynd i'r afael â'r her o wneud elw drwy reoli tir glas yn effeithiol.

Stori gynt: Y clafr
Stori nesaf: Royal Welsh Show 18-21 July 2011

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.