DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Tyfu Cymunedol gyda Tyfu Pobl

Mae'r Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol wedi ennill arian ar gyfer rhaglen newydd 3 blynedd Tyfu Pobl (a ariennir drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 sydd ei hun yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'r Undeb Ewropeaidd).

Bydd Tyfu Pobl yn darparu cymorth a chyngor i brosiectau tyfu yn y gymuned cyfredol a newydd yng Nghymru, a fydd yn fodd i rannu arferion gorau a gwybodaeth a throsglwyddo gwybodaeth a sgiliau yn y sector hwn.

Bydd y rhaglen yn helpu grwpiau cymunedol ledled Cymru i dyfu bwyd i'w fwyta'n lleol drwy ddarparu gwybodaeth, hyfforddiant a chymorth arbenigol a fydd yn eu galluogi i drin tir, datblygu a rheoli'r tir yn gynaliadwy, ac i sicrhau bod tyfu bwyd yn y gymuned yn rhywbeth y gall pob unigolyn a chymuned gyfrannu ato. darllen mwy   

Stori gynt: Gweithdau marchnata ar gyfer busnesau garddwriaethol
Stori nesaf: Gweithdai rheoli meillion

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.