DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Gweithdai rheoli meillion

Mae'r Sefydliad Hyfforddiant a Chyngor Organig (IOTA) yn cynnal dau weithdy i helpu ffermwyr i arbed costau a gwella perfformiad anifeiliaid drwy reoli meillion yn well. Maent yn tynnu ar 30 mlynedd o brofiad masnachol a'r gwaith ymchwil diweddaraf ar amryfal agweddau ar reolaeth codennau gan gynnwys: dewis rhywogaethau a chymysgeddau o hadau; sut i gael y planhigion i sefydlu'n iawn; gofynion o ran maeth; cadwraeth a rheolaeth pori; mesurau i arbed arian a lleihau eich ôl troed carbon. I gael rhagor o wybodaeth am ffioedd, dyddiadau, lleoliadau a sut i gadw lle ayyb, dilynwch y cyswllt isod.

Trefnir y gweithdai hyn gan IOTA ac fe'u noddir gan Graig Producers a LANTRA. darllen mwy   

Stori gynt: Tyfu Cymunedol gyda Tyfu Pobl
Stori nesaf: Tyfu cnydau porthi mewn hinsawdd syn newid

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.