logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Astudiaeth yn galw ar ffermwyr i ddefnyddio llai o wrtaith

Dengys astudiaeth newydd fod cost flynyddol y niwed a achosir gan lygredd nitrogen ledled Ewrop ddwywaith cymaint â'r incwm ychwanegol a enillir drwy ddefnyddio gwrteithiau nitrogen mewn amaethyddiaeth. Mae'r astudiaeth, a gyflawnwyd gan 200 o arbenigwyr o 21 o wledydd ac 89 o gyrff, wedi arwain at yr Asesiad Nitrogen Ewropeaidd cyntaf, a lansiwyd mewn cynhadledd yng Nghaeredin fis diwethaf. I gael rhagor o fanylion, gweler www.nitrogen2011.org.

Stori gynt: Fferm Agored ar y Sul 12 Mehefin 2011
Stori nesaf: Manteisio iír eithaf ar gompost

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.