DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Manteisio iír eithaf ar gompost

Mae Canolfan Organig Cymru yn cynnal cyfres o weithdai ar fanteision defnyddio compost, a hynny fel rhan o Raglen Datblygu Organig Farming Connect. Mae cynnal ffrwythlondeb pridd yn y tymor hir yn frwydr barhaus i ffermwyr organig ac, yn wir, i ffermwyr confensiynol. Gall defnyddio compost helpu i ddatrys y broblem drwy ddarparu maetholion, hybu gweithgaredd biolegol, gwella strwythur y pridd ac atal afiechydon a ddygir gan bridd. Yn ogystal, ceir cyfleoedd i ffermwyr droi eu llaw at gompostio masnachol a fyddai, wrth gwrs, yn dod â manteision ariannol yn ei sgil. Yn ogystal ag amlygu rhai o'r manteision, bydd y gweithdai hefyd yn mynd i'r afael â rhai o'r rhwystrau - real a chanfyddedig - i'r defnydd o gompost ar raddfa eang ar ffermydd.

Dywedodd Tony Little o Ganolfan Organig Cymru: "Mae llawer o ffermwyr organig yn ei chael yn anodd cynnal ffrwythlondeb pridd, yn enwedig mewn perthynas â P a K. Mae compost yn adnodd cynaliadwy a chost-effeithiol a fedr gyfrannu'n sylweddol at ddatrys y broblem."

Cysylltwch â am fanylion.

Stori gynt: Astudiaeth yn galw ar ffermwyr i ddefnyddio llai o wrtaith
Stori nesaf: Wyneb newydd yng Nghynhyrchwyr Graig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.