DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Wyneb newydd yng Nghynhyrchwyr Graig

Olynydd Iain Turner fel Caffaelydd Da Byw yng Nghynhyrchwyr Graig yw Gareth Lewis. Yn enedigol o Sir Drefaldwyn ac yn fab fferm, mae ganddo llawer o brofiad gweithio gydag anifeiliaid ac yn y sector Lladd-dai a Phrosesu. Mae Cynhyrchwyr Graig yn hyderus fydd sgiliau, proffesiynoldeb a doniau Gareth yn eu galluogi i ddatblygu'r fusnes mewn ffyrdd cyffrous.

Rhoddodd Ail Gynllun Gweithredu Organig Cymru bwyslais arbennig ar y swyddogaeth bwysig a gyflawnir gan y grwpiau cynhyrchu. Mae Grŵp Strategaeth Organig a Chanolfan Organig Cymru'n cynnig eu cefnogaeth gan argymell y dylai cynhyrchwyr bob amser ystyried y budd posibl a gynigir gan grwpiau marchnata cynhyrchwyr yn enwedig wrth ymdrin ag adwerthwyr lluosog. darllen mwy   

Stori gynt: Manteisio ir eithaf ar gompost
Stori nesaf: Cyfrifo l troed cynaliadwyedd - cyfle i fusnesau

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.