DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cyfrifo ôl troed cynaliadwyedd - cyfle i fusnesau

Mae BOBL wedi penodi Weir Total Supply Chain Sustainability i astudio y ffordd y mae adnoddau'n cael eu defnyddio a chynaliadwyedd busnesau organig sy'n gysylltiedig â'r gadwyn gyflenwi y tu hwnt i giât y fferm. Mae cyfle ar gynnig i fusnesau sydd ar waith yn y sector organig yng Nghymru i arbed hyd at 25% yng nghostau eu cadwyn gyflenwi. Mae'r prosiect, sy'n amcanu at gynorthwyo datblygu'r sector organig yn gynaliadwy yng Nghymru, yn chwilio am hyd at 25 o fusnesau organig i gymryd rhan mewn rhaglen lle y byddant yn derbyn cymorth ac ymgynghori busnes di-dâl. Bydd y prosiect yn gweithio â'r cwmnïau a ddewisir i feincnodi eu cadwyni cyflenwi, gan adnabod cyfleoedd a datblygu cynllun gweithredu cynaliadwyedd.

Bydd y prosiect yn edrych ar gadwyn gyflenwi'r broses gyfan, o'r chwilio am ffynhonnell a phrynu deunyddiau crai: prosesu, deunydd pacio a storio i'r dosbarthu, gwerthu a defnyddio'r cynhyrchion – hyd yn oed drwodd i unrhyw wastraff ar ôl iddynt gael eu defnyddio.

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â .

Stori gynt: Wyneb newydd yng Nghynhyrchwyr Graig
Stori nesaf: Ffermio Cynaliadwy

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.