DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Grwpiau cymunedol y Canolbarth yn cael eu hannog i wneud cais am gyllid bwyd cynaliadwy

Mae grwpiau cymunedol yn y Canolbarth sydd eisiau cefnogi datblygiad y sector fwyd organig yng Nghymru yn cael eu gwahodd i gynnig am gyllid.

Maw Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) wedi lansio'r cynllun Cymunedau Bwyd Cynaliadwy (SFC), sy'n anelu i altro dealltwriaeth pobl o'r bwyd maent yn ei fwyta ac o ble mae'n dod.

Mae'r prosiect yn chwilio am bedwar gweithgaredd yn y canolbarth i wneud cais am i fyny at £3,000 yr un tuag at fentrau sy'n cefnogi cymunedau bwyd cynaliadwy. Mae'r prosiect yn cael ei rheoli gan y Soil Association ar y cyd gyda'r Ymddiriedolaeth Bwyd a This y Canolbarth.

Yn ogystal â gwella dealltwriaeth y cyhoedd o gynhyrchu a dosbarthu bwyd, mae cynllun y canolbarth - un o bedwar ar draws Cymru - yn gobeithio datblygu mentrau cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar y galw a defnydd am fwyd organig a bwyd lleol. Bydd hefyd yn adeiladu gwell cysylltiadau ar draws y gymuned busnes organig er mwyn gwella proffidioldeb, cynaliadwyaeth a'i effaith ar yr amgylchedd.

Cafodd y cynllun ei lansio yn Ymddiriedolaeth Tir Cwm Harry yn y Drenewydd, Powys ar Ddydd Mercher 8 Mehefin.

Dylai grwpiau sydd ganddynt ddiddordeb mewn ymrwymo i'r cynllun Cymunedau Bwyd Cynaliadwy anfon ebost i Phil Morgan ar PMorgan@SoilAssociation.org

Stori gynt: Ffermio Cynaliadwy
Stori nesaf: Tir Organig - rhifyn yr haf 2011 allan

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.