logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Arian iw ennill och syniadau gwyrdd syml

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer gwobr gan ffermwyr sydd wedi gwneud newidiadau ar raddfa fach i'w ffermydd (er enghraifft, casglu dwr glaw neu gompostio gwastraff gwyrdd) er budd yr amgylchedd lleol ac i wella elw.

Bydd enillydd y Wobr Syniadau Syml yn derbyn gwerth £1,000 o gyngor proffesiynol gan ymgynghorydd wedi'i gymeradwyo gan Cyswllt Ffermio, ynghyd â £1,250 gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i wneud gwelliannau amgylcheddol pellach ar y fferm. Bydd yr ail yn derbyn grant o £750 tuag at wneud gwaith ar ei fferm.

Mae'r wobr yn agored i bob ffermwr heb unrhyw gyfyngiadau ar faint y fferm a/neu fath o ffermio. Yn syml, yr hyn sydd angen i'r ymgeiswyr ei wneud yw disgrifio pa newidiadau syml ac arloesol a wnaethant ar eu fferm a arweiniodd at welliannau nid yn unig i gnydau a da byw, ond i'r amgylchedd hefyd.
Rhaid i'r ceisiadau ddod i law erbyn dydd Gwener, 24 Mehefin. Am fanylion llawn a ffurflen gais, cysylltwch â neu ffoniwch Joanne Marley ar 02920 466123.

Stori gynt: Tir Organig - rhifyn yr haf 2011 allan
Stori nesaf: Comisiynydd yr UE yn cymeradwyo ffermio organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.