DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Comisiynydd yr UE yn cymeradwyo ffermio organig

Wrth drafod diwygiadau i'r PAC yn y dyfodol, mae Dacian Ciolos, Comisiynydd yr Undeb Ewropeaidd dros Ffermydd, wedi datgan yn gyhoeddus ei fod yn cefnogi ffermio organig. Mewn cyflwyniad yn y 5ed Cyngres Organig Ewropeaidd yn Hwngari yn gynharach y mis hwn, dywedodd y byddai ffermwyr yn gymwys i dderbyn cymorth yn awtomatig o dan elfen 'hyrwyddo materion gwyrdd' y golofn gyntaf, ond ei fod yn ystyried 'atgyfnerthu' darpariaethau ar gyfer ffermio organig drwy ail golofn sy'n cefnogi cynlluniau amaeth-amgylchedd megis y cynllun Glastir. Adleisiwyd ei safbwyntiau gan Weinidog Ffermio Gwlad Pwyl, Marek Sawicki, a fydd yn cychwyn yn ei swydd fel Llywydd UE'r Cyngor y mis nesaf, ac sydd ar fin cael profiad uniongyrchol o systemau ffermio organig yn sgil penderfyniad ei fab i drawsnewid y fferm deuluol.
Er nad oes penderfyniad wedi cael ei wneud hyd yma (nid yw addewid y Comisiynydd yn golygu y bydd yr aelod wladwriaethau, na Senedd Ewrop, yn cytuno), mae'n gydnabyddiaeth amlwg o gyfraniad amaethyddiaeth organig i brosesau cynhyrchu bwyd cynaliadwy, ac yn cadarnhau ei swyddogaeth yng nghyd-destun diwygio'r PAC yn y dyfodol. Croesawodd Christopher Stopes, Llywydd Grŵp IFOAM yr UE, y cyfle i gael trafodaeth ar systemau bwyd cynaliadwy ar y lefel uchaf. Dywedodd bod y diwygiadau arfaethedig o'r PAC yn “brawf sylfaenol i wneuthurwyr polisïau i weld i ba raddau maent yn barod i ymrwymo i gymryd camau arwyddocaol tuag at bolisi ffermio sy'n ateb heriau'r amgylchedd, bioamrywiaeth a phrinder adnoddau”. darllen mwy   

Stori gynt: Arian i’w ennill o’ch syniadau gwyrdd syml
Stori nesaf: Lleihau costau ail-hau gwyndynnydd gwair

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.